ati sb200 ac97 audio telecharge


Analog Devices Intel AC’97 audio controller

... AC'97 audio controller Realtek AC'97 Audio Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio...


C-Media AC97 Audio Device

Modèle: AC97 Audio Device
Editeur: C-Media
Type de périphérique: Sound
Système: WinXP wdm_a356.exe
Taille:9.5MB


Intel IC Ensemble AC’97 Audio with Intel(r) 82801AB Controller

... Ensemble AC'97 Audio with Intel(r)... IC Ensemble AC'97 Audio with Intel(r)... IC Ensemble AC'97 Audio with...Intel 82801DB AC’97 Audio Controller

Model 82801DB AC'97 Audio Controller driver
Editeur: Intel
Type de périphérique: Sound
Système: WinXP driver.txt
Taille:38bytes
Version:82801DB AC'97 Audio Controller driver


Intel 82801EB ICH5 – AC’97 Audio Controller[A-2/A-3]

Model 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller[A-2/A-3]
Editeur: Intel
Type de périphérique: Sound
Système: WinXP sp26412.exe
Taille:11.5MB
Version:5.10.0.5730


Emachines VIA AC’97 Audio Controller (WDM)

Model T1400 VIA AC'97 Audio Controller (WDM)
Editeur: Emachines VIA Technologies, Inc.
Type de périphérique: Sound MEDIA
Système: WinXP q1_1400_audio.ZIP
Taille:30.0KB
Version:5.10.0.3621 5.10.0.3621 Driver Date 30 Aug 2001


Micro-Star International VIA AC97 PCI, Version: 6.14.1.3870

... VIA AC97 PCI, Version: 6.14.1.3870 VIA AC'97 Audio Controller (WDM) VIA AC'97 Enhanced Audio Controller...


Micro-Star International VIA AC97 PCI Sound , Version: 6.14.1.3870

... VIA AC97 PCI Sound , Version: 6.14.1.3870 VIA AC'97 Audio Controller (WDM) VIA AC'97 Enhanced Audio...


Micro-Star International Based on Realtek ALC series Audio code, Version: 5.10.0.5490

... series Audio code, Version: 5.10.0.5490 Realtek AC'97 Audio Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio...C-Media AC97

...Model C-Media AC97 C-Media AC97 Audio Device C-Media 9738 AC97 CODEC
Editeur: C-Media C-Media...


C-Media CMI 9761/9761A AC 97 Audio

...Model CMI 9761/9761A AC 97 Audio C-Media AC97 Audio Device
Editeur: C-Media C-Media...


Micro-Star International All MSI MB with onboard Realtek® Avance ALC Series audio codec controller, Version: 5.10.0.5510

... audio codec controller, Version: 5.10.0.5510 Realtek AC'97 Audio Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio for VIA (R) Audio... Realtek AC97 Audio...


Micro-Star International MSI MB with onboard C-Media CMI9739A/9761 audio codec controller, Version: 5.12.01.0042

... onboard C-Media CMI9739A/9761 audio codec controller, Version: 5.12.01.0042 C-Media AC97 Audio Device Manufacturer...


Medion ATI Radeon 9000

... ATI WDM Audio Video Crossbar ATI WDM Specialized MVD Codec ATI WDM TV Audio Crossbar
Editeur: Medion ATI ATI Tech. - Enhanced ATI ...


Micro-Star International ATI Radeon X800 graphics, Version: 8.001

...Video Capture ATI WDM Bt829Pro Video Capture ATI WDM Audio Video Crossbar ATI WDM Specialized MVD Codec ATI WDM TV Audio Crossbar
Editeur: Micro-Star International ATI ATI...


Micro-Star International ATI Radeon 9800/9600/9200 series graphics, Version: 7.991

...Video Capture ATI WDM Bt829Pro Video Capture ATI WDM Audio Video Crossbar ATI WDM Specialized MVD Codec ATI WDM TV Audio Crossbar
Editeur: Micro-Star International ATI ATI...


Elitegroup Computer Systems Audio, G553, Version 031205

...AC97 Audio Realtek AC'97 Audio for VIA686/8231 Audio... Realtek AC'97 Audio for VIA8233 Audio... Realtek AC'97 Audio for Intel(R) Audio... Realtek AC'97 Audio...


Elitegroup Computer Systems Audio, G732, Version 030624

...Audio... Avance AC'97 Audio for VIA686/8231 Audio... Avance AC'97 Audio for VIA8233 Audio... Avance AC'97 Audio for Intel(R) Audio... Avance AC'97 Audio...


Avance Logic, Inc. intel ac97

Model intel ac97 Avance AC97 Audio Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio...
Editeur: Avance Logic,...


Intel 810/E Chipset AC97 Codec 82801 AA/AB

Model 810/E Chipset AC97 Codec 82801 AA/AB Intel(R) 82801AA/AB AC'97 Audio Controller
Editeur: Intel Wolfson Microelectronics, Ltd. Wolfson Microelectronics
Type de périphérique: Sound MEDIA
Système: Win95, Win98 ac97.zip
Taille:27.0KB